„Didaskalia” w sezonie 2011/2012 rozpoczęły Warsztaty Krytyki Teatralnej. Powodzenie pierwszej edycji projektu zachęciło nas do jego kontynuacji w kolejnych sezonach.

Uczestnikami warsztatów są studenci kierunków humanistycznych z całej Polski. Ich zadaniem jest śledzenie polskiego życia teatralnego oraz pisanie recenzji ze spektakli premierowych. Powstałe w ramach warsztatów teksty są regularnie publikowane na stronie internetowej. 

Celem warsztatów jest zarówno poszerzenie pola obserwowanych i komentowanych przez „Didaskalia” wydarzeń teatralnych, jak i wzbogacenie grona autorów czasopisma o młodych krytyków.

Uczestnicy warsztatów, których listę publikujemy poniżej, wyłonieni zostali na podstawie nadesłanych tekstów.

 

Uczestnicy I edycji (sezon 2011/2012):
Małgorzata Bryl 
Aleksandra Kamińska 
Anna Matras 
Katarzyna Mikołajewska 
Justyna Stasiowska 
Patrycja Terciak 
Aleksandra Wiśniewska 
Karolina Wycisk 

 

Uczestnicy II edycji (sezon 2012/2013):
Justyna Liczko
Katarzyna Mróz
Julia Rup 
Marta Seredyńska 
Joanna Tomaszewska
Magdalena Zielińska

 

Uczestnicy III edycji (sezon 2013/2014):
Anna Bajek
Aleksandra Hadula 
Tomasz Kaczorowski
Izabela Zawadzka
Joanna Żabnicka

p i k s e l